עלייה של 0.5 אחוזים במדד המשולב
לבחינת מצב המשק בינואר
 
המדד המשולב למצב המשק עלה בינואר בכ- 0.5 אחוזים, לאחר גידול של כ- 0.1 אחוזים בחודש הקודם. התפתחות זו של המדד משקפת תנודתיות של הפעילות המשקית סביב רמת פעילות דומה לזו של החודשים האחרונים.
אשר לרכיבי המדד: המכירות ברשתות השיווק גדלו בינואר בכ- 1.7 אחוזים, לאחר שגדלו בכ- 4.1 אחוזים בחודש הקודם. מדד היבוא ירד בינואר בכ- 10 אחוזים, לאחר שגדל בכ- 3.2 אחוזים בחודש הקודם, מדד הייצור התעשייתי לא השתנה בדצמבר, לאחר עליה של כ- 0.6 אחוזים בחודש הקודם.
לתשומת ליבכם: נתוני המדד המשולב לחודשים הקודמים עודכנו:
 
 
 
נתון קודם
נתון מעודכן
1997
מאי
0.8
0.9
 
יוני
0.3
0.4
 
יולי
0.4
0.3
 
ספטמבר
0.1
0.2
 
דצמבר
0.2
0.1