עלייה של 1.0 אחוזים במדד המשולב
לבחינת מצב המשק בנובמבר
 
המדד המשולב למצב המשק עלה בנובמבר בכאחוז, לאחר ירידה של כ - 0.3 אחוזים בחודש הקודם. התפתחות זו של המדד משקפת תנודתיות של הפעילות המשקית סביב רמת פעילות דומה לזו של החודשים האחרונים.
 
אשר לרכיבי המדד: המכירות ברשתות השיווק ירדו בנובמבר בכ - 2.7 אחוזים, לאחר ירידה דומה בחודש הקודם. מדד היבוא עלה בנובמבר בכ – 11 אחוזים, לאחר ירידה בשיעור דומה בחודש הקודם (והתנודתיות שלו תורמת לתנודתיות במדד המשולב). מדד היצור התעשייתי ירד באוקטובר בכ - 0.4 אחוזים, לאחר עלייה של כ - 1.2 אחוזים בחודש הקודם.
 
 
 
לתשומת ליבכם: נתונים המדד המשולב לחודשים האחרונים עודכנו והם:
 
                                                               נתון קודם   נתון מעודכן
                                                אוגוסט       0.6-                        0.5-
                                                אוקטובר     0.1-                        0.3-