המדד המשולב לחודש מארס
המדד המשולב למצב המשק עלה בחודש מארס ב- 0.4 אחוזים, לאחר ירידות בחודשיים הקודמים. התפתחות המדד מבטאת תנודתיות סביב רמת פעילות משקית ממותנת.
אשר לרכיבי המדד: המכירות ברשתות השיווק גדלו במארס ב- 8 אחוזים, לאחר שירדו ב- 3 אחוזים בחודש הקודם. מדד היבוא ירד במארס ב- 3 אחוזים, לאחר שבפברואר עלה ב- 8 אחוזים. מדד הייצור התעשייתי עלה בפברואר ב- 1.4 אחוזים, לאחר שבינואר ירד ב- 2.5 אחוזים.
 
לתשומת לבכם: נתוני המדד המשולב בחודשים האחרונים עודכנו:
                                                     נתון קודם                נתון מעודכן
 דצמבר 1998                                  0.1                              0
 ינואר 1999                                      0                             0.4-
 פברואר 1999                                0.1-                           0.3-