המדד המשולב לחודש יוני
 
המדד המשולב למצב המשק ירד בחודש יוני ב- 0.3 אחוזים, לאחר ירידות בשיעור 0.1 אחוז בכל
אחד מהחודשיים הקודמים. התפתחות המדד משקפת תנודתיות סביב רמת פעילות משקית
ממותנת.
 
אשר לרכיבי המדד: המכירות ברשתות השיווק גדלו ביוני בכאחוז, לאחר שעלו בכ- 1.5 אחוזים
בחודש הקודם. מדד היבוא גדל ביוני בכ- 2 אחוזים, לאחר ירידה של כאחוז בחודש הקודם. מדד
הייצור התעשייתי לא השתנה במאי, לאחר שבאפריל ירד בכאחוז.
 
 
לתשומת לבכם: נתוני המדד המשולב בחודשים האחרונים עודכנו כלפי מטב כתוצאה מעדכון כלפי מטה של נתוני הלמ"ס לגבי מדד הייצור התעשייתי.
 
                        נתון מעודכן       נתון קודם
1999 ינואר        0.4-                  0.3-
פברואר             0.1-                   0          
מארס               0.5                    0.4
אפריל               0.1-                  0.1
מאי                  0.1-                  0.1