המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש יולי 2000
המדד המשולב למצב המשק עלה בחודש יולי באחוז, ומתחילת השנה הצטברה עלייתו הרצופה ל- 6 אחוזים. במחלקת המחקר של בנק ישראל מציינים, כי העלייה בחודש יולי משקפת את המשך הגידול בפעילות הכלכלית במשק.
אשר לרכיבי עלייתו של המדד: מדד הייצור התעשייתי עלה ביוני ב- 0.2 אחוזים, לאחר עליה בת 2.1 אחוזים במאי. מדד היבוא עלה ביולי ב- 9.6 אחוזים, לאחר שביוני ירד ב- 7.6 אחוזים. המכירות ברשתות השיווק ירדו ביולי ב- 0.2 אחוזים, לאחר עלייתם ב- 5.8  אחוזים בחודש הקודם.
לתשומת ליבכם:
להלן עדכונים לנתוני המדד לחודשים האחרונים:
 
 
נתון קודם
נתון מעודכן
 
2000 אפריל
1.0
1.1
 
מארס
0.5
0.6
 
פברואר
0.7
0.8