המדד המשולב לבחינת מצב המשק לא השתנה באוקטובר
מבנק ישראל נמסר, כי המדד המשולב לבחינת מצב המשק לא השתנה באוקטובר, לאחר שירד בחצי אחוז בחודש הקודם. התפתחות המדד משקפת המשך רמת הפעילות הממותנת במשק.
אשר לרכיבי המדד: המכירות ברשתות השיווק עלו באוקטובר בכ- 1.9 אחוזים, לאחר גידול בשיעור 0.1 אחוזים בחודש הקודם. ממד היבוא עלה באוקטובר ב-1.6 אחוזים, לאחד שירד ב- 7.5 אחוזים בחודש הקודם. מדד הייצור התעשייתי ירד בספטמבר ב-0.8 אחוזים, לאחר ירידה של 0.1 אחוזים בחודש הקודם.
לתשומת לבכם: נתוני המדד המשולב בחודשים האחרונים עודכנו:
 
1998
 
נתון קודם
נתון מעודכן
 
 
אוגוסט
0.6
0.7
 
 
ספטמבר
0.2-
0.5-