הוראות הפיקוח על הבנקים בדבר חשיפת התאגיד הבנקאי לסיכון בגין לווים בענף ההיי-טק
המפקח על הבנקים, ד"ר יצחק טל, פרסם היום הוראה המחייבת את התאגידים הבנקאיים לדווח לפיקוח על הבנקים על היקף פעילותם עם לווים בענף ההיי-טק.
מהפיקוח על הבנקים נמסר, כי על פי ההוראה נדרש דיווח על סיכון כולל של הבנק בגין החברות הפועלות בענפים העוסקים ביצור מוצרים או במתן שירותים המזוהים עם פעילויות תקשורת אלקטרונית, מחשבים, יצור תרופות וכן חברות אחרות, אשר פעילויות המחקר והפיתוח בהן משמעותיות. המידע יינתן תוך הבחנה בין חברות סטרט-אפ לבין חברות "בשלות".
ההוראה נועדה לסייע לתאגידים הבנקאיים לנהל את חשיפתם לחברות ההיי-טק ולאפשר לפיקוח על הבנקים לעקוב אחר חשיפה זו.