26/6/01
דברי נגיד בנק ישראל בועדת הכספים ביום 26.6.01
נגיד בנק ישראל, ד"ר דוד קליין, הסביר בועדת הכספים של הכנסת את החשיבות של פיתוח כלים חוץ בנקאיים כדאי להתמודד עם המרווח הקיים בין הריבית ללווים לריבית למפקידים במערכת הבנקאות. מרווח זה ירד אמנם בעשור האחרון בשיעור משמעותי, בעקבות הליברליזציה שהוביל בנק ישראל, אך כדי להמשיך ולהורידו יש לשמור על תחרותיות במערכת הפיננסית. במסגרת זו יש לפתח כלים חוץ בנקאיים, וביניהם, הסרת תקרת המק"ם, פיתוח שוק ניירות ערך מסחריים, והפרדה של קרנות הנאמנות וקופות הגמל מהבנקים המסחריים.
עוד הבהיר הנגיד, ד"ר דוד קליין, שהיעד הראוי לבנק מרכזי, כפי שאומץ על ידי הבנק המרכזי האירופאי, הוא יציבות מחירים וניתן לסייע בתחומים אחרים, כמו צמיחה ותעסוקה, בכפוף להשגת היעד העיקרי של יציבות מחירים. מדיניות בנק ישראל בשנתיים וחצי האחרונות, שמאופיינת בהורדת ריבית מדורגת במטרה להשיג את יעד האינפלציה, מתיישבת עם עקרון זה.
הנגיד חזר והדגיש את תמיכת בנק ישראל באימוץ חוק ועדת-לווין, על כל רכיביו, המבטיח התמקדות במטרת הבנק המרכזי להשגת יציבות מחירים, ומדגיש את חשיבות עצמאותו הניהולית והמקצועית של הבנק המרכזי. בנוסף לכך, כפי שמומלץ בדוח ועדת לוין, ממליץ נגיד בנק ישראל שההחלטות על מדיניות הבנק תתקבלנה על ידי מועצה מוניטארית בראשות הנגיד, שחבריה אינם נגועים בניגודי עניינים ומחויבים בלעדית להשגת יעדי הבנק המרכזי.