תמצית הרצאת מר בארי טאף - מנהל מחלקת מטבע חוץ, ביום 16.01.2002
בנושא "שוק מטבע חוץ בעקבות הצעדים האחרונים",
בפני באי יום העיון בנושא "התוכנית הכלכלית החדש" של "גלובס ייזום"
 
בעקבות הצעדים הכלכליים האחרונים תיפקד מנגנון השוק במסחר במט"ח כהלכה בשבועות האחרונים, ללא מעורבות הבנק המרכזי.
חשוב שהציבור יערך לתנודות בשער בשני הכיוונים תוך ידיעה, כי התנודתיות עשוייה לגדול במקביל לשינויים במרווחים, הנוטים לעלות בתקופת אי ודאות ולרדת בתקופת רגיעה.
שוק מט"ח בעקבות הצעדים
לאחר יישום הצעדים הכלכליים שסוכמו בסוף 2001, ייראה שוק מטבע החוץ בישראל, אומנם, מאוד דומה לשוק שהכרנו, אך הוא צפוי להיות יותר משוכלל. כך, השינוי ברוחב הרצועה יגביר את גמישות שער החליפין, ובמקביל - השלמת הליברליזציה  תעמיק את שוק מטבע חוץ. הסרת תקרת המק"מ תביא לשיפור בשוק ההון בישראל ותתבטא בעיקר בשיפור שוק הכספים.
ברי טאף הוסיף, כי המגמות ארוכות הטווח שראינו בעבר בשוק מטבע החוץ בישראל ימשכו ויתחזקו בעתיד - נפחי המסחר יילכו וייגדלו, נזילות השוק תגבר, מעורבות זרים (הן במספר והן בנפח העיסקות שהם קושרים) תעמיק, המרווח בין מחיר הקניה למחיר המכירה ימשיך להשתנות כתגובה המתאימה לאירועים כלכליים וגיאו-פוליטיים והתנודתיות במחיר תגבר, תוך המשך ביטוי להערכות שונות של שחקנים בשוק.
הלקחים מאופי שוק מט"ח בעקבות הצעדים
ככל שיתפתח המסחר מטבע חוץ/שקל כך יהיה שוק זה יותר דומה לשווקי המטבע בחו"ל. לפיכך, ניתן כבר עכשיו ללמוד מנסיונם של אחרים. טוב וחשוב יהיה אם השחקנים בשוק, ובפרט הציבור הרחב, יפנימו לקח עיקרי: שערי החליפין הינם כחרב פיפיות מה שעולה יכול אף לרדת, ולהפך. כך, טוב וחשוב להערך לתנועות בשער החליפין בשני הכיוונים, תוך יידעה כי לעיתים התנודתיות גוברת והמרווחים משתנים.
משמעות האירועים האחרונים בשוק מט"ח
המאורעות האחרונים בשוק מטבע חוץ שוב הוכיחו, כי מנגנון השוק במסחר מטבע חוץ/שקל עובד היטב. השוק הגיב לאירועים מקרו כלכליים באופן סביר, בהתייחס לעוצמת השינויים בשער החליפין בהשוואה לשווקים במדינות אחרות. יתר כל כן, השוק הצליח לאזן את הביקוש וההיצע במסחר כבעבר, וזאת על רקע המשך מדינות הברורה בדבר אי התערבות של בנק ישראל במסחר, הנהוגה מאז 1997.