גרסה חדשה של המדד המשולב לבחינת מצב המשק - לחודש אפריל 2001
בנק ישראל פרסם היום את המדד המשולב לבחינת מצב המשק בגרסתו החדשה.
כידוע, המדד המשולב לבחינת מצב המשק נועד, בין היתר, לאתר מוקדם ככל האפשר נקודות מפנה בפעילות המשק. הוא מסתמך על מספר סדרות, שמאפיינות צדדים שונים של הפעילות המשקית, ומתקבל באמצעות משקולות לכל סדרה. לפני כמה חודשים הושלמה במחלקת המחקר של בנק ישראל בנייתה של גרסה חדשה של המדד, המשלבת עדכון של המשקלות באומדן. תיקון הגרסה בוצע במשך הזמן מאז האומדן הראשון שלו על בסיס התצפיות הרבות שנצברו ובמסגרתו הוחלפה אחת הסדרות לסדרה חדשה, שמתאימה יותר לייצוג מתכונת הפעילות המשקית.
בגרסה החדשה הוחלפה סדרת "המסחר המאוגרן" בסדרת "הפדיון של המסחר והשירותים", ע"פ הדיווח למע"מ. סדרה זו מייצגת טוב יותר את הביקושים, משום שהיא מיטיבה לשקף לא רק את המסחר המאורגן, אלא גם את כלל המסחר כולל השירותים, שמשקלם בפעילות הולך וגדל. זאת בעוד שבמדד המתבסס על מדד המסחר המאורגן התפתחה מאז 1996 הטיה כלפי מעלה, עקב הסטטת קניות אל רשתות השיווק המאורגן.
כתוצאה מהשינוי השתנו מאוד משקלות של רכיבי המדד: פחת מאד משקל מדד הייצור התעשייתי במדד המשולב ובמידה מסויימת גם משקל היבוא; מצד שני גדל בתלילות משקל משרות השכיר.
המדד בגרסתו החדשה מתנהג באופן דומה לקודמו עד 1996 (דיאגרמה להלן). אך מאז גדל המדד בגרסתו החדשה לאט יותר מהמדד היןש, ובזמן האחרון הולך ההבדל וגדל. ההבדל בולט גם מאז החלו האירועים האחרונים, באוקטובר האחרון.
במחלקת המחקר מבהירים כי ניתןלצפות כי הגרסה החדשה של המדד תעבור עדכונים קטנים יותר, בין הפרסומים החודשיים העוקבים, משום הירידה במשקלו של מדד הייצור התעשייתי והפסקת השימוש במכירות במסחר המאורגן, סדרות שהלמ"ס מעדכנת אותם במידה רבה.