הבנק לפיתוח התעשייה
מבנק ישראל נמסר היום כי בנק ישראל ימשיך לתת סיוע לבנק לפיתוח התעשייה כמלווה של מוצא אחרון, כדי שיוכל לתת גבוי לכספי המפקידים, כפי שהדבר נעשה עד היום מראשיתו של התהליך.
1.       בנק ישראל תומך בפתרון אשר הוצע על ידי האוצר ואושר בממשלה, לגבי ההסדר בבנק לפיתוח התעשייה, אשר במסגרתו יימכר תיק הנכסים וההתחייבויות של הבנק תוך 4 חודשים. פתרון זה יחזק את היציבות של המערכת הפיננסית.                 
2.       בבנק ישראל מבהירים, כי בעיותיו של הבנק לפיתוח התעשייה נובעות משילוב של אסטרטגיה עסקית – התמקדות במגזר לווים עיסקי – והרעה במצב המשק, אשר השפיעה על כל המערכת הפיננסית. התמדה במדיניות לשמירה על היציבות במשק ולקיצור תקופת ההאטה תשפיע לחיוב גם על המוסדות הפיננסיים.
3.       בבנק לפיתוח התעשייה נוצר חוסר איזון בין המקורות לשימושים עקב משיכת פיקדונות, וכדי לחזור לאיזון על הבנק לפעול בנחישות בצורה משולבת כדי:
 
(1)     לצמצם את האשראי לציבור לממדים המתאפשרים ע"י הפיקדונות העומדים לרשותו.
(2)     להתייעל בכל התחומים: מספר העובדים, רמת השכר והפחתת ההוצאות מנהליות. הבנק אכן קיבל על עצמו להגיש תוך שלשה שבועות תכנית להחזרת הבנק למסלול של רווחיות.
4.       בדיון אצל ראש הממשלה הסביר הנגיד, כי הלוואה מבנק ישראל לבנק מסחרי הינה הדפסת כסף לכל דבר, אותה יש לקזז מההזרמה הרגילה במסגרת המדיניות לשמירה על יציבות מחירים, והיא אף עשוייה לגרום להגדלה בפערי הריבית במשק.
 
עוד הדגיש הנגיד, כי הלוואה מבנק ישראל לבנק מסחרי, אם תנתן בתנאים מועדפים, יחסית למקובל במערכת הפיננסית, הינה חזרה למשטר של אשראי מכוון, ומהווה איתות גרוע למערכת הפיננסית לגבי הצורך בהקפדה על משמעת מוניטרית. אם לממשלה יש כוונה לסבסד את הבנק לפיתוח התעשייה הדבר צריך להיעשות במסגרת סדרי העדיפויות של התקציב ולהישקל מול יתר הוצאות הממשלה.
5.       בנק ישראל קיבל על עצמו להגיש לממשלה תוך 30 יום, לפי בקשתה, דו"ח ובו פירוט השתלשלות האירועים בבנק לפיתוח התעשייה.