הודעה לעיתונות – ביקור משלחת קרן המטבע
מבנק ישראל נמסר, כי בין ה- 15 ל- 19 בספטמבר השנה תבקר בארץ משלחת לקרן המטבע הבינלאומית ולבנק העולמי, ואשר מטרתה להעריך את יציבות הסקטור הפיננסי בישראל, (Fnancial Sector Assessment Program או FSAP). בביקורה בארץ תתמקד המשלחת בניתוח תחומי ניהול סיכונים ויציבות מערכת הבנקאות, הביטוח, הפנסיה, מערכת התשלומים ופיקוח על המסחר בניירות ערך. חברי המשלחת יקיימו פגישות בעיקר עם נציגי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, מנהלי הסיכונים בבנקים הגדולים, אנשי אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, והרשות לניירות ערך. בבנק ישראל מסבירים, כי משלחות דומות מבקרות במדינות שונות זה למעלה משנה, והן חלק מתכנית ניסיונית אשר החלה בשנת 1999. מטרתה של תכנית זו היא להגביר את התמקדות המוסדות הפיננסיים הבינלאומיים בנושאים הנוגעים ליציבות פיננסית, וזאת, על מנת להפחית את ההסתברות להתפרצות משברים פיננסיים.
המשברים שהתרחשו במחצית השנייה של שנות ה- 90 ברוסיה ובאסיה הגבירו את המודעות לצורך בזיהוי סיכונים ליציבות המערכת הפיננסית מבעוד מועד. כשלב ראשוני נבחרו מספר מדינות, וביניהן ישראל, שהסכימו להשתתף בתוכנית ניסיונית זו. עד כה, הושלמו ההערכות של משלחות אלה בכמה מדינות וביניהן קנדה, דרום אפריקה, לבנון וקולומביה.
משלחות FSAP  מתמקדות בעבודתן במדינות השונות במבנה האחריות המוסדית להבטחת היציבות הפיננסית והאמצעים לשמירה עליה, ובין השאר בניתוח הנושאים הבאים:
            הסביבה המקרו-כלכלית ויחסי הגומלין עם המערכת הפיננסית.
            מבנה ויציבות המוסדות הפיננסיים.
            מבנה ונזילות השווקים הפיננסיים.
            סיכונים והערכות ניהול.
            המסגרת החוקית ומערכת הפיקוח הרשמית.
             היערכות לקראת משברים ומערכות הגנה פיננסיות.
             רפורמות להפחתת רגישויות ולמיגור סיכונים במערכת הפיננסית.
כמדי שנה, תגיע לישראל לקראת סוף שנה זו משלחת קרן המטבע הבינלאומית העוסקת בניתוח כולל של המשק, ובעקבותיה יתפרסם דו"ח על המשק הישראלי. ראש משלחת FSAP , אשר תבקר בארץ, Mr. Warren Coats, יהיה חבר גם במשלחת זו, וישלב את מסקנות משלחת FSAP בדו"ח השנתי של הקרן על המשק הישראלי.