מר יאניק לינדבק, סגן נשיא הבנק העולמי ומנהל הIFC-  הגיע ארצה כאורח בנק ישראל לביקור של ארבעה ימים. זהו ביקור ראשון של מנהל הIFC- בישראל והוא מגיע לכאן בראש משלחת של ה – IFC לאחר סיור בלבנון, בירדן ובשטחי הרשות הפלשתינית.
 
במסגרת ביקורו ייפגש מר לינדבק עם נגיד בנק ישראל ועם שר התעשייה והמסחר. כמו כן, ייפגש מר לינדבק עם נשיא התאחדות התעשיינים ומנכ"ל מכון היצוא, ויחתום עימם על הסכם לשיתוף פעולה  בין הבנק העולמי לבין מכון יצוא והתאחדות התעשיינים.
 
משלחת הIFC- תבקר בישוב צופר בערבה כדי לבחון מקרוב פרויקט משותף לישראל, ירדן וה IFC- בביקור ישתתפו גם שגריר ישראל בעמאן, נציגי בנק ישראל ומשרד החוץ והיזמים הירדנים והישראלים.  מדובר בהקמת חברה תעסוק בתכנון, גידול ושיווק של מוצרים חקלאיים מאזור בקעת הירדן )משני צידי הגבול.( קרן למימון יועצים ישראליים שהוקמה ע"י בנק ישראל ב,IFC- השתתפה במימון יעוץ לפרויקט זה בסך .$50000 כמו כן, יבקר מר לינדבק באורמת תעשיות בע"מ  וב-ECI Telcom  וייפגש עם נציגים מבנק הפועלים ובנק לאומי ונציגים נוספים מהקהילה העסקית בישראל. מטרת פגישות אלו היא לקדם את המעורבות של הסקטור הפרטי בישראל בהזדמנויות  העסקיות שמציע הIFC-  במסגרת פעילותו.
 
התאגיד הבינלאומי למימון – (IFC) International Finance Corporation - שייך לקבוצת הבנק העולמי ומתמקד בעידוד ובסיוע למימון הסקטור הפרטי במדינות מתפתחות. הIFC-  משתתף גם במיזמים רבים תוך השקעה בהון מניות כפי שנעשה בפרויקט המשותף לישראל ולירדן.  היקף המימון ממקורות הIFC-  הגיע ב-1997 ל- 3.3 מיליארד .$ חברותה של ישראל בIFC-  מאפשרת  לחברות ישראליות גישה למכרזים הבינלאומיים של הארגון. מנתונים רשמיים של הבנק העולמי עולה כי עד היום השתתפו 15 חברות ישראליות ב- 18 פרויקטים בהיקף של 52 מליון $ במימון ה- IFC.
 
לאחרונה החליט הIFC-  לכלול את ישראל במסגרת הדוחות והמדדים שהוא מפרסם על שוקי הון וניירות ערך הנסחרים במשקים מתעוררים. מומחים העריכו כי להחלטה זו יש חשיבות רבה בהגברת העניין והמעורבות של משקיעים זרים בשוקי הכספים וההון בישראל.