ביטול פרסום של שערים יציגים למטבעות הלאומיים של המדינות הכלולות באיחוד המוניטרי האירופאי
לאור כניסתם למחזור של שטרות ומעות הנקובים במטבע האירו, ממחלקת מטבע חוץ בבנק ישראל נמסר, כי ביום 28 בינואר 2002 יחדל בנק ישראל לפרסם שערים יציגים למטבעות לאומיים של המדינות הבאות הכלולות באיחוד המוניטרי האירופאי:
                                    מטבע   מדינה   מס' יחידות מטבע     
ב1- אירו                                                                               
                                                                            
       שילינג   אוסטריה           13.7603                                                                                   
       לירה     איטליה             1936.27                                                                                 
    לירה     אירלנד              0.787564                                                                            
           פרנק     בלגיה                40.3399                                                                                    
         מרק      גרמניה              1.95583                                                                                    
    גילדר    הולנד                2.20371                                                                               
      פזטה    ספרד                166.386                                                                                  
                                     מרק      פינלנד               5.94573   
                                     פרנק     צרפת                6.55957 
  
                                                                 
כידוע, ביום 1 בינואר 2002 יכנסו למחזור, במדינות הכלולות באיחוד המוניטרי האירופאי, שטרות ומעות הנקובים במטבע האירו, ומאותו יום ואילך ישמש מטבע זה הילך חוקי במדינות אלו. מטבעות הלאומיים של מדינות אלו יחדלו מלשמש הילך חוקי בהן, וזאת במהלך החודשיים הראשונים של 2002 ובתאריכים השונים ממדינה למדינה.                                 
במחלקת מטבע חוץ מזכירים, כי השערים היציגים מפורסמים על-ידי בנק ישראל כשרות לציבור בלבד והם אינם שערי חליפין רשמיים.
עוד נמסר ממחלקת מטבע חוץ, כי המבקש לדעת את המועד האחרון בו כל אחד מהמטבעות הלאומיים של המדינות הכלולות באיחוד המוניטרי האירופאי יחדל מלשמש הילך חוקי, או את שערי ההמרה שנקבעו בין האירו לבין כל אחד ממטבעות אלו, או מידע אחר בעניין הכנסת מטבע האירו למחזור, יכול להיעזר באתר אינטרנט מיוחד של הבנק המרכזי האירופאי המיועד למטרה זו: http://www.euro.ecb.int