הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

וועדה לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון

הרכב הוועדה

הוועדה מייעצת לנגיד/ה בכל הקשור לבחירת הנושאים, המוטיבים והעיצוב של שטרי הכסף, המעות ומטבעות הזיכרון, וחבריה מתמנים בידי הנגיד/ה. עם חבריה נמנים מומחים בתחומי המשפט, הארכיאולוגיה, הנומיסמטיקה, האמנות, החינוך, המקרא ועוד, וכן עיתונאים, אדריכלים ומעצבים. הוועדה פועלת ב​התנדבות ובראשה עומד שופט בית המשפט העליון בדימוס מר יעקב טירקל.

 

החברים המכהנים הם:

השופט בדימוס יעקב טירקל, יו"ר

גב' גילה אשרת

מר דב גניחובסקי

פרופ' דוד רוזנטל

גב' זהבה בנימין

פרופ' חביבה פדיה

גב' חנה אילן יונס

גב' מרב ניר

מר נביל נאסר - אלדין

פרופ' עלי ותד

מר שמואל ילמה

ד"ר שלמה אלון

נציגי החברה המשווקת ונציגים נוספים מטעמה, משתתפים בישיבות הוועדה כמשקיפים.

לצד הוועדה פועלת ועדת משנה, מקרב חברי המליאה. ועדת המשנה מסייעת למחלקת המטבע בהנחיית האמנים להכנת העיצוב הסופי של המטבע או השטר, בכפיפות להחלטות ועדת המליאה.

​​

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 19/12/2022