הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

עץ או פלי

מי עומד מאחורי עיצובן של המעות – או בשמן השגור, 'מטבעות' - שנמצאים אצלנו בכיס? ומי קובע מה יהיה הקוטר, העובי והחומר שלהן? עד ש"הכסף הקטן" מגיע אלינו, הוא עובר דרך ארוכה, שמתחילה במקורות יהודיים עתיקים

בעברית המדוברת, המילה 'מעה' כמעט לא נמצאת בשימוש, כשאת מקומה תפסה המילה השגורה 'מטבע'. מקובל לחשוב ש'מעה' ו'מטבע' הן מילים נרדפות, שמטרתן לתאר פיסת מתכת עגולה, שמצדה האחד מוטבע "פלי" – הערך הנקוב, ומצדה השני "עץ" – אלמנט ציורי בעל משמעות סימבולית. אבל אם מדקדקים, מסתבר שמדובר בטעות שהשתרשה, ובעוד שפירוש המילה 'מעה' הוא אכן פיסת מתכת שמשמשת כתמורה לסחורות ושירותים; פירוש המילה 'מטבע' מתייחס כיום לאמצעי התשלום במזומן: שטרות ומעות.

בשנת-1954, כשהוקם הבנק המרכזי של ישראל, נקבע בחוק שבנק ישראל הוא הגוף היחיד במדינה שמורשה להנפיק שטרות, מעות ומטבעות זיכרון. לכל המעות שהונפקו מאז הקמת מדינת ישראל יש מרכיב משותף: כולם מעוטרים בדגמים שמקורם במעות יהודיים עתיקים שהיו נהוגים בארץ ישראל.

מתי מנפיקים סדרת מעות חדשה?

בניגוד להחלפת סדרת שטרות, החלפת סדרת מעות פחות מקובלת בעולם, ממספר סיבות, ביניהן: היעדר יכולת לשלב סימני ביטחון מתקדמים במעות, אורך החיים הגדול יחסית של המעות, העלות המשקית הגבוהה יחסית הכרוכה בהחלפתן והיבטים לוגיסטיים ותפעוליים הכרוכים באיסוף ובהחלפת המעות שבמחזור.

כאשר מתקבלת החלטה להנפיק סדרת מעות חדשה, הוועדה לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון, שמורכבת מאנשי ציבור, ממליצה לנגיד בנק ישראל על פרטיה של כל מעה חדשה (גודלה, קוטרה וכיו"ב) והדגם אותו תישא המעה.

העיצוב

משנקבעו פרטי המעה, מזמין בנק ישראל מספר הצעות לעיצובה, בדומה לתהליך העיצוב של הנפקת שטרות. מעצבי המעה מונחים להשתמש ברוח העיצוב העתיק, וכן, ישנן הנחיות הקשורות לאלמנטים קבועים שצריכים להיכלל בעיצוב, כמו שנת ההנפקה וסמל המדינה. בנוסף, על המעות מוטבעים כיתובים בעברית, באנגלית ובערבית.

הייצור

העיצוב הסופי נקבע על ידי הנגיד, באישור המועצה המנהלית של הבנק והממשלה. אחרי שהתקבלו כל האישורים הנדרשים לפי החוק, מתחיל תהליך הייצור. העיצוב הגרפי של המעה החדשה נשלח למיטבעה, כדי לייצר מבלטים שבאמצעותם מטביעים את המעות על גבי אסימונים שיוצרו מבעוד מועד, לפי מפרט שנקבע מראש. תחילה, מתבצעות הטבעות ניסיון. רק לאחר בדיקה קפדנית ואישור, מוטבעת הכמות המוזמנת של המעות.

המעות מוטבעות באופן שיקשה על זיופן, ושיאפשר למכונות הספירה, המיון והממכר בשוק לזהות אותן. תהליך הייצור של המעות, בדומה לתהליך הנפקת שטרות, מלווה בבדיקות קבלה ואיכות קפדניות.

ההפצה

כשהמעות החדשות נדרשות לשימוש בידי הציבור בנק ישראל מפיץ אותן למשק באמצעות מרכזי מזומנים בבעלות הבנקים, חברות בלדרות ודואר ישראל. מעות פגומות שהציבור הפקיד חוזרות לבנק ישראל ומוצאות מהמחזור להתכה. במרכזי המזומנים ובבנק ישראל ישנן מכונות שמסוגלות לזהות מעות מזויפות, ובמידה שנמצאו כאלה, הן נמסרות לטיפולה.

1:12
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 27/09/2023