הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מה עושה הועדה המוניטרית?

איך מתרגמים מודלים מסובכים ועשרות לוחות של נתונים לקבלת החלטות כלכליות? הוועדה שמייצרת את התנאים הנחוצים ליציבות מחירים, תעסוקה וצמיחה, כדי לשרת את הציבור הרחב

מה עושה הוועדה המוניטרית?

כמי שאחראית, בין השאר, על קביעת הריבית במשק – מההחלטות המוניטריות המשפיעות על התנהלות המשק - הוועדה המוניטרית מוזכרת אינספור פעמים במדורי הכלכלה. עם זאת, מעט מאוד נכתב על האופן בו היא פועלת והדרכים באמצעותן היא מקבלת החלטות. הוועדה המוניטרית מייצרת את התנאים (אם לדייק, חלק חשוב מהתנאים) הנחוצים לקיומו של משק בטוח, אמין ויציב, שמשרת את הציבור הרחב. כיצד? היא הגוף שאחראי על קביעת המדיניות להשגת מטרות בנק ישראל, כמו יציבות המחירים, תמיכה בשוק התעסוקה, עידוד צמיחה, תמיכה ביציבות המערכת הפיננסית, ועוד. בנוסף, הוועדה מחליטה מתי ואיך בנק ישראל יתערב במסחר בשוק מטבע החוץ , ומיישמת את מדיניות ניהול יתרות המט"ח .

מאחר שהחלטות הוועדה המוניטרית עשויות להשפיע, באופן ישיר ומיידי, על הכלכלה והשווקים הפיננסיים, ישיבות הוועדה מתקיימות בפורום מצומצם – לבעלי הרשאה מיוחדת בלבד – שדן, מאחורי דלתיים סגורות, במגוון סוגיות שקשורות לתפקידי הוועדה.

למה צריך ועדה, אם אפשר לחסוך משאבים ולהטיל את קבלת ההחלטות על הנגיד?

עד לא מזמן, לנגיד באמת הייתה סמכות מלאה לקבל את החלטות המדיניות המוניטרית בעצמו. אך בשנים האחרונות, בשלה ההבנה שהחלטות מתקבלות טוב יותר, בדרך כלל, כשמאחוריהן עומדת קבוצת אנשים, ולא מקבל החלטות יחיד.

מאחר שלמדיניות המוניטרית שמיישם בנק ישראל יש השפעה ישירה על איכות החיים של כל אחת ואחד מאתנו, הוחלט - במסגרת חקיקת חוק בנק ישראל החדש, בשנת 2010 - כי בדומה לבנקים המרכזיים של המדינות המפותחות בעולם, ההחלטות המוניטריות במדינה יתקבלו על ידי ועדה של אנשי מקצוע, ולא על סמך שיקול דעתו של הנגיד בלבד.

מי חבר בוועדה המוניטרית?

בוועדה המוניטרית שישה חברים: הנגיד - שמשמש כיו"ר הוועדה, המשנה לנגיד, עובד הבנק שממנה הנגיד, ושלושה חברים מקרב הציבור – בעלי כישורים, ניסיון והשכלה מתאימים. החברים מקרב הציבור ממונים על ידי הממשלה, לקדנציה של ארבע שנים, לפי המלצת ועדת איתור בלתי תלויה, ובהתייעצות עם הנגיד.
החלטות הוועדה מתקבלות בהצבעה. במקרה של שוויון קולות, ניתן לנגיד קול נוסף.

איך מוודאים שחברי הוועדה מקבלים החלטות לפי האינטרס הציבורי ולא משיקולים אישיים?

חברי הוועדה מנועים מלקיים כל פעילות עסקית או פיננסית, כדי למנוע מצב של ניגוד עניינים בעת קבלת החלטות המדיניות. תיקי ההשקעות הפרטיים של חברי הוועדה מנוהלים בנאמנות, והם אינם רשאים לקבל החלטות לגביו כל עוד הם חברים בוועדה.

באיזו תדירות מתכנסת הוועדה המוניטרית ואיך נבחרים הנושאים לדיון?

חברי הוועדה המוניטרית מתכנסים מדי שבוע, לישיבת עדכון שוטף על המתרחש במשק הישראלי ובכלכלה העולמית: התפתחויות בשוק העבודה - כמו השכר, האבטלה ומספר המשרות - היקף היצוא, היבוא, הצריכה, הוצאות הממשלה, ההכנסות ממיסים, תעשייה, תיירות, שוק הנדל"ן, התפתחויות בשווקי ההון, הריבית בארץ ובחו"ל, שערי החליפין, שערי האינפלציה, מחירי הנפט והסחורות, ועוד ועוד. רוב הנתונים מוצגים לחברי הוועדה על ידי נציגי חטיבות השווקים והמחקר בבנק ישראל.

ההחלטה על הריבית

פעם בחודש וחצי מתכנסת הוועדה ליומיים רצופים של דיונים, לצורך קבלת ההחלטה על הריבית במשק . הדיונים נפתחים בפורום המכונה "הפורום הרחב", במסגרתו מציגים כלכלני הבנק את עיקרי הניתוח הכלכלי שהם ערכו במשך מספר שבועות, לקראת הדיון. בדיון הרחב מוצגות, ברוב המקרים, ארבע מצגות:
• מצגת שווקים - מציגה את ההתפתחויות העיקריות בכלכלה העולמית ואת ההתפתחויות בשווקים הפיננסיים, בישראל ובעולם
• מצגת ריאלית –מתארת ומנתחת, בתמציתיות, את הנתונים שפורסמו על אודות הכלכלה הריאלית - התוצר, סחר החוץ, הצריכה הפרטית, ועוד - ומנסה לאמוד, בזמן אמת, את מצב המשק
• מצגת מוניטרית פיננסית - מנתחת את ההתפתחויות באינפלציה, בריביות ובמערכת הפיננסית
• מצגת תחזיות – מציגה את התחזית המקרו כלכלית של חטיבת המחקר
אחרי הצגת תמונת המצב העדכנית, אנשי המקצוע עוזבים את החדר וחברי הוועדה נשארים בפורום המצומצם, שכולל גם את נציג מזכירות הוועדה המוניטרית, דובר הבנק, ראש מטה הנגיד, וכותב פרוטוקולים שמתעד כל מילה שנזרקת לחלל החדר. החלטות הוועדה בנושא הריבית מתפרסמות בשעה מדויקת, ידועה מראש, לכל גופי התקשורת – בו זמנית, וכן, לציבור הרחב, באמצעות אתר האינטרנט של בנק ישראל .

האם הוועדה נותנת דין וחשבון לציבור על ההחלטות שלה?

בוודאי! כאמור, הוועדה מפרסמת הודעה מפורטת אודות החלטת הריבית , ושבועיים לאחר ההחלטה מתפרסם גם סיכום הדיון . פעם בשלושה חודשים (כל החלטה שנייה), עורך הנגיד תדרוך עיתונאים, שמשודר בשידור חי באתר האינטרנט בבנק ישראל, ומסביר את השיקולים העיקריים מאחורי החלטות הוועדה המוניטרית. פעם בחצי שנה, הוועדה מפרסמת את "דוח המדיניות המוניטרית" ומניחה אותו על שולחנה של ועדת הכספים של הכנסת.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 27/09/2023