הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

בשביל מה צריך את מערכת נתוני האשראי

מטרות המערכת לשיתוף נתוני אשראי:

  • הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי.
  • הרחבת הנגישות לאשראי.
  • צמצום ההפליה במתן אשראי והפערים הכלכליים. 
  • יצירת בסיס מידע לא מזוהה שימש את בנק ישראל לשם ביצוע תפקידיו. 

מה היא מערכת נתוני אשראי?

מערכת שכוללת נתונים שמגיעים מנותני האשראי ומרשויות המדינה, הדרושים לבחינת מוסר התשלומים של מבקשי האשראי. באמצעות שכלול הנתונים במערכת, מונפק "דו"ח אשראי" שמשקף את יכולת העמידה של לקוחות האשראי בהתחייבויות כספיות.

מה החשיבות של מערכת נתוני אשראי לציבור הישראלי?

עד היום נתוני האשראי שלכם נשמרו רק על ידי הגוף שנתן לכם אשראי, בדרך כלל מדובר בבנק שבו אתם מנהלים את עיקר הפעילות הפיננסית שלכם.

לנתונים האלה יש ערך עצום מכיוון שהם מאפשרים לבחון את האופן שבו אתם עומדים בהתחייבויות שלכם וגם להעריך את היכולת שלכם להחזיר הלוואות בעתיד.

מעכשיו אם תזדקקו לאשראי תוכלו לפנות לכל נותן אשראי שעד היום לא הכיר אתכם, ובלחיצת כפתור יהיו לפניו כל הנתונים הדרושים כדי להתחרות עליכם.

נתוני האשראי שלכם מאפשרים להפיק דוח אשראי אישי שעל בסיסו ניתן באמצעות שימוש במודלים סטטיסטיים לחשב את דירוג האשראי שלכם.

המידע שלכם הוא כוח שיאפשר לכם להתמקח על תנאי האשראי שתקבלו כדי שבסוף תוכלו לבחור את ההצעה הטובה ביותר עבורכם!

מה הן הזכויות שלי כלקוח במערכת האשראי?

ללקוחות יש כמה זכויות בסיסיות והעיקרית היא לקבל דוח המרכז את כל נתוני הלקוח אחת לשנה בחינם. לזכויות נוספות ניתן להיכנס לאתר המערכת

איזה מידע נשמר במערכת נתוני האשראי?

במערכת נתוני האשראי נשמרים נתונים הדרושים לבחינת מוסר התשלומים של לקוחות מבקשי האשראי בישראל. הנתונים במערכת מתקבלים משני מקורות מרכזיים: נותני האשראי ורשויות המדינה. המידע שמגיע מהמערכת הבנקאית כולל, בין השאר, נתונים על חשבון הבנק שלנו, מסגרות אשראי, מידע על צ'קים שניתנו ללא כיסוי, הלוואות קיימות ואופי פירעונן ובקשות אשראי. המידע מרשויות המדינה כולל נתונים על ההתחייבויות הכספיות של הלקוח לרשויות. מידע זה מגיע מהכונס הרשמי, לשכות ההוצאה לפועל וממדור חשבונות מוגבלים בבנק ישראל. בנוסף, במערכת נשמרות הפניות שמבוצעות על ידי לשכות האשראי לבקשת מידע על הלקוח, וכן, פניות של הלקוח למערכת ופעולות ביוזמת המערכת, כמו הודעה על תחילת איסוף נתונים. חשוב לציין שבמקרים של פגיעה כלכלית קשה ברמת המשק כולו, ננקטים צעדים על מנת למזער פגיעה אפשרית בלקוחות ובדירוג האשראי שלהם. למשל, מתקיימת הבחנה ברורה בין אי עמידה בהחזר אשראי בזמנים של שיגרה ובעתות משבר כלל משקי, תוך התחשבות יתרה באחרון.

מי יכול לקבל את נתוני האשראי ומתי?

נתוני האשראי שנאספים עלינו שייכים לנו, ואנחנו יכולים לקבל אותם לשימושנו האישי. אם נבקש עסקת אשראי (כגון הלוואה או מסגרת אשראי) מנותן אשראי מסוים, ייתכן והוא יבקש מאיתנו לאשר לו לקבל דוח אשראי ממערכת נתוני אשראי.  נותן האשראי יקבל את דוח האשראי בליווי של דירוג אשראי, רק בהסכמתנו. בדוח יפורטו נתונים על ההתחייבויות האשראי שלנו משלוש השנים האחרונות. דוח האשראי יסייע לנותן האשראי  להעריך את האופן שבו מבקש ההלוואה עומד בהתחייבויותיו הכספיות למוסדות השונים, וכך, להתאים את תנאי ההלוואה.

נוכל לקבל את דוח האשראי מנותן האשראי ולבקש ממנו הסברים בנוגע לכתוב בדוח.

מהו דירוג אשראי

ציון מספרי המשקף הערכה לגבי היכולת שלנו לעמוד בפירעון התחייבויות האשראי שלנו במועדן הצפוי. ציון זה מבוסס על מודלים סטטיסטיים של לשכות האשראי, הפועלות ברישיון של בנק ישראל ומפוקחות על ידו. למידע על דירוגי אשראי באתר המערכת  

היכרות עם מערכת נתוני האשראי

היכרות עם מערכת נתוני האשראי
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 27/09/2023