הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אשראי מתגלגל

1

מה זה אשראי מתגלגל?

בעת שימוש בכרטיס חיוב נדחה (המוכר יותר בשם כרטיס אשראי) נקבעת מראש מסגרת אשראי לשימוש בעל הכרטיס. בתאריך הפירעון החודשי, בעל הכרטיס יכול לפרוע סכום חלקי מסך החיוב בגין העסקאות ואת היתרה שלא נפרעה להעביר לחיוב בחודש הבא. בגין דחיית הפירעון לחודשים הבאים, קרי "גלגול האשראי", הלקוח ישלם ריבית.

חלק מחברות כרטיסי האשראי מנפיקות כרטיסים ייעודיים בשמות שיווקיים שונים, שיש להם את התכונות של כרטיס אשראי מתגלגל, ורק באמצעותם ניתן לקבוע את גובה החיוב החודשי ולהעביר את היתרה לחיוב בחודש העוקב.

חלק מהחברות מאפשרות לבצע זאת בכל כרטיס אשראי, הן בכרטיס שהונפק על ידי הבנק והן בכרטיס שהונפק על ידי חברת כרטיסי האשראי, בהצטרפות למסלול "חיוב חודשי קבוע".

2

אז איך זה בעצם עובד?

בעת הנפקת כרטיס אשראי מתגלגל נקבעת מסגרת אשראי, והלקוח נדרש להגדיר לחברת כרטיסי האשראי מהו סכום החיוב החודשי לפירעון.

ישנה חשיבות לקביעת סכום מוגדר מראש וגבוה ככל הניתן, מכיוון שככל שהסכום לפירעון במועד החיוב הנוכחי גבוה יותר, סך הסכום לגלגול יהיה נמוך יותר ותוספת תשלום הריבית בגין הסכום המגולגל תהיה נמוכה יותר.

גם בהצטרפות למסלול חיוב חודשי קבוע, הלקוח נדרש לבחור מהו הסכום לחיוב, כחלק מתהליך ההצטרפות.

זכרו שבכל עת ניתן ואף רצוי לשנות את גובה הסכום החודשי לחיוב, או לבטל את ההצטרפות לאפשרות חיוב חודשי קבוע באמצעות פנייה במגוון דרכים למי שהנפיק את הכרטיס, הבנק או חברת כרטיסי האשראי.

3

מה ההבדל בין התשלום בשיטת חיוב נדחה (המוכר גם בשם תשלום בכרטיס אשראי) לבין תשלום בכרטיס אשראי מתגלגל?

בעת רכישה בכרטיס חיוב נדחה (כרטיס אשראי) במהלך החודש, הלקוח יחויב בתאריך קבוע מדי חודש ולמעשה בין מועד הרכישה לבין מועד החיוב חברת האשראי מעניקה ללקוח הלוואה ללא עלות נוספת.

בכרטיס אשראי מתגלגל/מסלול חיוב חודשי קבוע- ההחלטה על גובה החיוב עוברת ללקוח, שיכול לבחור לבצע עסקאות עד לגובה מסגרת האשראי החודשית או לחילופין לקבוע סכום מוגדר לחיוב ואת היתרה להעביר לחודש העוקב, בתוספת תשלום ריבית.

4

מה היתרונות בהנפקת כרטיס אשראי מתגלגל/הצטרפות למסלול חיוב חודשי קבוע?

שימוש בכרטיס אשראי מתגלגל/מסלול חיוב חודשי קבוע, מאפשר דחייה של חלק מהעסקאות לחודש הבא בתקופה בה יש ללקוח הוצאות גבוהות במיוחד וקושי לשלם אותם. סכום העסקאות שנדחה יגולגל לחודש הבא, בתוספת תשלום ריבית.

5

מה החסרונות בשימוש באשראי מתגלגל?

דחיית התשלומים עולה כסף, שכן הסכום הנדחה מגולגל לחודש הבא בתוספת ריבית. ככלל, שיעור הריבית בגין האשראי הניתן בכרטיס אשראי מתגלגל/חיוב חודשי קבוע גבוה יחסית לשיעור הריבית על הלוואות.

בנוסף, הלקוח נדרש לפעול באופן אקטיבי לביצוע מעקב חודשי צמוד אחר פעילותו בכרטיס ואחר ההוצאות המתוכננות, הפריסה לתשלומים וכיו"ב. היעדר מעקב צמוד עלול להוביל לנטילת אשראי בסכום גבוה יותר ממה שתוכנן מראש.

מכיוון שללקוח יש שתי מסגרות אשראי שמאפשרות לו להיכנס ליתרת חובה- מסגרת אשראי בבנק ומסגרת בכרטיס האשראי – נדרש להתנהל נכון ולעקוב מדי חודש אחר התשלומים והסכום שגולגל לחודש הבא, כדי לנהל נכון את ההוצאות.

6

האם ניתן להשתמש בכרטיס אשראי מתגלגל גם ככרטיס אשראי רגיל (חיוב נדחה)?

חלק מחברות כרטיסי האשראי אינן מאפשרות למחזיקי כרטיס אשראי מתגלגל לשנות את אופן שיטת התשלום ודורשות מהלקוח להנפיק כרטיס חדש, וחלק מאפשרות לשנות את שיטת התשלום על גבי הכרטיס עצמו באמצעות פנייה לחברה. במידה ובחרתם להנפיק כרטיס נוסף, שקלו היטב האם יש לכם צורך בכך מכיוון שזה כרוך בעלויות נוספות עבור דמי הכרטיס.

7

מה חשוב לשים לב בעת קבלת החלטה על שימוש באשראי מתגלגל?

ראשית, מוצע לבחון האם השימוש בשירות מסוג זה מתאים להתנהלותך הפיננסית היום-יומית, ולשימושים שבכוונתך לעשות בכרטיס האשראי המתגלגל. מומלץ לנהל נכון את התקציב, לעקוב אחר ההכנסות וההוצאות בכל עת, לשקול לוותר על הוצאות לא הכרחיות ולנסות לצמצם ככל הניתן את הצורך בגלגול החיוב שהוא למעשה נטילת הלוואה בריבית גבוהה יחסית.

במידה ומתוכננת הוצאה גדולה רצוי להיערך אליה מבעוד מועד, למשל על ידי חיסכון של סכום כסף מדי חודש, ללא צורך ב"גלגול" החיוב.

כמו כן, לגלגול האשראי לחודש העוקב יש מחיר בדמות הריבית. מומלץ לבצע סקר שוק בין חברות כרטיסי האשראי, להשוות בין שיעורי הריבית ולהתמקח על שיעור הריבית המוצע.

לאור שיעורי הריבית הגבוהים בעת גלגול האשראי לחודש העוקב, מוצע לבחון חלופות אחרות להתמודדות עם קשיים תזרימיים, למשל נטילת הלוואה בשיעור ריבית נמוך יותר על ידי עריכת סקר שוק בין הגופים הבנקאיים והחוץ בנקאיים המציעים הלוואות, או הגדלת מסגרת האשראי בבנק בעלות נמוכה יותר, או לחילופין שימוש בחיסכון נזיל שהריבית עליו נמוכה יותר מהריבית הנגבית בגין הלוואה.

8

מהי ברירת המחדל כאשר מנפיקים כרטיס אשראי מתגלגל ולא נקבע סכום ספציפי לחיוב?

חלק מחברות כרטיסי האשראי קובעות כברירת המחדל סכום מינימום לחיוב מסך היתרה העומדת לפירעון, ובחלק מהחברות אין ברירת מחדל אלא הלקוח צריך לבחור באופן יזום בסכום החיוב המבוקש.

בחברות אלו, במידה והלקוח אינו בוחר בחיוב קבוע, הוא יחויב בכלל העסקאות שביצע במועד החיוב שבחר בדיוק כמו בכרטיס אשראי רגיל (כרטיס חיוב נדחה).

ככלל, גם בהצטרפות למסלול חיוב חודשי קבוע מוגדרת ברירת מחדל לחיוב, אחוזים מסך ההתחייבות בכרטיס או סכום קבוע שמוגדר, וברוב המקרים בוחרים בגבוה מביניהם.

9

אלו עלויות כרוכות בשימוש באשראי מתגלגל/מסלול חיוב חודשי קבוע?

בראש ובראשונה השימוש כרוך בעלות ריבית בגין העסקאות שמועד חיובם גולגל למועד מאוחר יותר. כאשר עסקה שממשיכה להתגלגל מחודש לחודש מחויבת בתשלום ריבית דריבית.

בנוסף, בגין אחזקת כרטיס אשראי מתגלגל נגבים דמי שימוש חודשיים. מומלץ לבדוק האם יש הטבות בתשלום דמי הכרטיס ללקוחות המשתייכים למגזרים מסוימים: סטודנטים, חיילים וכו' או בהשתייכות למועדוני צרכנות שונים בהתאם להסדר של מקום העבודה.

חשוב לבדוק האם ההטבה בדמי הכרטיס היא לתקופה קצובה ומוגבלת בזמן, והאם היא כוללת דרישה לסכום מינימום של ביצוע עסקאות בכרטיס. עלות נוספת היא עלות הריבית, שככלל נחשבת ריבית גבוהה יחסית, בגין גלגול היתרה לחודש העוקב, כאמור לעיל.

מומלץ גם כאן לנהל מו"מ ולנסות להוזיל את עלויות דמי הכרטיס ושיעור הריבית ולהשוות את התנאים בין החברות השונות.

אנו ממליצים לערוך סקר שוק כדי לבחון אלטרנטיבות אחרות ולשקול היטב טרם  הנפקת כרטיס אשראי מתגלגל/הצטרפות למסלול חיוב חודשי קבוע, מכיוון שמכשיר פיננסי זה המאפשר דחית תשלומים, שקול להלוואה, ומכאן, כרוך בעלויות של תשלומי ריבית על יתרת ההלוואה.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/07/2023