הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אלימות כלכלית

אל מכלול ההשלכות הקשות של התנהגות אלימה מסוגים שונים, נוספות לעיתים קרובות השלכות פיננסיות כבדות. ברוב המקרים, נפגעות האלימות[1] מטופלות במרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה בקהילה ובחלקם, נאלצים נפגעות האלימות וילדיהן להימלט מן הבית למקלטים לנשים נפגעות אלימות, ללא כל סיוע ואמצעים, והופכים לנטולי כל יכולת לשרוד ולהתנהל פיננסית. אלה רק מעצימים את תחושות הבדידות והפחד הכבדות שחשה הנפגעת ברגע ההתנתקות מחייה הקודמים, ופוגעים ביכולתה להתגבר על הקשיים ולפתוח דף חדש. בגלל קשיים אלה, ובהיעדר הכוונה פיננסית מספקת, עלול מצבה הכלכלי להידרדר, להגביר את תלותה בבן הזוג שהתנהגותו אלימה, ואף להובילה לחזור, בלית ברירה, אל חיים משותפים עמו.

ביוזמה משותפת, גיבשו הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, אגוד הבנקים, ארגונים חברתיים והמוסדות הפיננסיים - ובכללם בנקים, חברות כרטיסי אשראי ובנק הדואר, מתווה של פעילות וולונטרית למתן סיוע פיננסי ייעודי לצרכי אוכלוסיית נפגעות האלימות.

המתווה עוגן באמנת 'זמינות פיננסית', שהינה אמנה וולונטרית להקלת ההתמודדות הפיננסית של נשים השוהות יחד עם ילדיהן במקלטים או בדירות מעבר, וכן לנפגעות אלימות המטופלות במרכזים. האמנה הושקה בינואר 2016 במטרה לסייע לנשים השוהות במקלטים ובדירות מעבר. לאחר מספר שנים של פעילות פורייה, בהן הסתייעו נפגעות אלימות רבות באמנה, הושק ביוני 2019 פיילוט להרחבתה לסיוע גם לנפגעות אלימות המטופלות במרכזים, ביחד עם משרד הרווחה והביטחון החברתי ועמותת רוח נשית. בהמשך להצלחת הפיילוט, החל ב-6.3.2022 המוסדות הפיננסיים ערוכים להחלת האמנה בכלל המרכזים בישראל. לקראת השינוי האמור, בוצעו התאמות בנוסח אמנה זו.

המטרה המרכזית של המתווה היא מתן סיוע פיננסי לנפגעות אלימות, שיהא:​

​1. 

​ זמין ומהיר - לזמינות של אנשי הקשר הרלוונטיים ולקבלת מ​​ענה מהיר חשיבות רבה בסיוע לנפגעת האלימות, שייתכן ומצויה בתקופה קריטית בחייה או במצב חירום;

2. ​

​ ייעודי ומקצועי - איתור ויישום הפתרונות המיטביים בהתאם לצרכים הפיננסיים של כל נפגעת ונפגעת;

3. 

​צופה פני עתיד - חינוך פיננסי לטובת התנהלות פיננסית מיטבית בטווח הארוך, בהמשך חייה;

4. ​

​אישי - ליווי אנושי שיאפשר לפעול מול הנפגעת ברגישות ותוך הפעלת שיקול דעת והבנת הנסיבות הייחודיות; 

5. ​

​ יעיל -

​5.1.

​במניעת הידרדרות כלכלית והעמקת החובות של הנפגעת בתקופה של היעדר הכנסות, או בהיוותרותה ללא גישה אל שירותים חיוניים לה ולילדיה 

כתוצאה מפגיעה כלכלית מכוונת על ידי בן הזוג;

​5.2. 

​בסיוע ביצירת תשתית לעצמאותה הפיננסית של הנפגעת לאחר התנתקותה מן התלות הכלכלית בבן הזוג.

 הצעדים העיקריים במתווה והעקרונות המרכזיים ליישומו מעוגנים באמנה זו.​

 

[1] מאחר שרוב נפגעות האלימות המטופלות במרכזים הן נשים, האמנה נוסחה בלשון נקבה וההתייחסות לנפגעי האלימות תהא כ'נפגעת' או 'נפגעת אלימות' אולם היא מיועדת לנשים וגברים כאחד, ובמסגרתה יוענק סיוע לנפגעי אלימות בני שני המינים.

ב -  6.3.22 יתקיים כנס בנושא סיוע בצמצום האלימות הכלכלית נגד נשים נפגעות אלימות.

 

שאלונים בשפות העברית והערבית:

מדריכים למילוי השאלונים בשפות העברית והערבית:​

נספחים: