הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

H1149

מספר: H1149
תאריך פרסום: 05/07/2022
תאריך עדכון: 23/01/2023

​ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהתיבור והתקבל אישור מנכ"לית.

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 05/07/2022