הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

H1142

מספר: H1142
תאריך פרסום: 03/05/2022
תאריך עדכון: 23/01/2023

​ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 03/05/2022