הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי מספר 51/23 למתן שירותי תחקור והתאמה ביטחונית

מספר: 51/23
תאריך פרסום: 18/09/2023
תאריך עדכון: 18/09/2023

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 15/10/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 18/09/2023