הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז ממוכן דו שלבי מספר 35/23 לאספקת פתרונות הסברה דיגיטליים

מספר: 35/23
תאריך פרסום: 07/09/2023
תאריך עדכון: 07/09/2023

מועד אחרון להגשה: 19/10/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 07/09/2023