הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פומבי ממוכן דו-שלבי לאספקת מכונת עיטוף

מספר: 66/18
תאריך פרסום: 14/10/2018
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 10/10/2018 בשעה 23:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023