הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם לרכישה ותחזוקה של חומרה ותוכנה מתוצרת חברת Cisco -שלב א'

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023