הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף ליישום והטמעה של מערכת לשירותי בנקאות

מספר: 03/13
תאריך פרסום: 18/04/2013
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשת הצעות: 18/04/2013 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023