הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי מספר 51/23 למתן שירותי תחקור והתאמה ביטחונית

מספר: 51/23
תאריך פרסום: 18/09/2023
תאריך עדכון: 10/10/2023
תחום: כללי ואחר

08.10.2023- נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה, מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 19 באוקטובר 2023 בשעה 12:00

10.10.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 31 באוקטובר 2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 31/10/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 10/10/2023