הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי מספר 49/23 למכירת כלי רכב

מספר: 49/23
תאריך פרסום: 24/07/2023
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשת הצעות: 10/08/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023