הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי מספר 27/21 למכירת כלי רכב

מספר: 27/21
תאריך פרסום: 29/06/2021
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: לוגיסטיקה ובינוי

מועד אחרון להגשת הצעות: 29/06/2021 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023