הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן עם שלב מיון מוקדם מספר 65/23 לאספקת שירותי קישוריות לאינטרנט

מספר: 65/23
תאריך פרסום: 03/12/2023
תאריך עדכון: 03/12/2023
תחום: מחשוב

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשת הצעות: 24/12/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 03/12/2023