הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן עם שלב מיון מוקדם מספר 54/22 לרכישת מוצרים מתוצרת חברת HPE ותחזוקתם

מספר: 54/22
תאריך פרסום: 19/10/2022
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

מועד אחרון להגשת הצעות: 19/10/2022 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023