הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן עם שלב מיון מוקדם מספר 5/23 לאספקת שירותי קישוריות לאינטרנט

מספר: 5/23
תאריך פרסום: 03/01/2023
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

מועד אחרון להגשת הצעות: 26/01/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023