הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן מספר 61/23 עבור בדיקות מעבדה בתחום ההנדסה האזרחית

מספר: 61/23
תאריך פרסום: 25/10/2023
תאריך עדכון: 06/11/2023
תחומים: לוגיסטיקה ובינוי, כללי ואחר

06.11.2023- עודכנו מסמכי המכרז, נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה

פרטי קשר

מועד אחרון להגשת הצעות: 08/11/2023 בשעה 14:47
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/11/2023