הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן מספר 45/23 למתן שירותי יעוץ ממונה בטיחות

מספר: 45/23
תאריך פרסום: 10/08/2023
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 10/09/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023