הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן מספר 45/22 עם שלב מיון מוקדם לשירותי קישוריות לרשת Swift

מספר: 45/22
תאריך פרסום: 13/07/2022
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 13/07/2022 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023