הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן מספר 16/23 לרישוי ותחזוקת מוצרי קוגנוס מתוצרת חברת IBM

מספר: 16/23
תאריך פרסום: 22/03/2023
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

מועד אחרון להגשת הצעות: 03/05/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023