הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן מספר 16/22 לרכישת חשמל מיצרנים פרטיים

מספר: 16/22
תאריך פרסום: 04/08/2022
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: לוגיסטיקה ובינוי

מועד אחרון להגשת הצעות: 04/08/2022 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023