הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן מספר 15/22 לאספקת ציוד אחזקה, מוצרי חשמל ומוצרים נוספים

מספר: 15/22
תאריך פרסום: 22/03/2022
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: לוגיסטיקה ובינוי

מועד אחרון להגשת הצעות: 22/03/2022 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023