הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן לאספקת שירותי הקלטה ותמלול

מספר: 41/15
תאריך פרסום: 18/11/2015
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 18/11/2015 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023