הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן לאספקת שירותי גינון והדברה

מספר: 47/17
תאריך פרסום: 26/12/2017
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 26/12/2017 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023