הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 60/23 לאספקת שירותי מיתוג

מספר: 60/23
תאריך פרסום: 12/11/2023
תאריך עדכון: 08/01/2024
תחומים: שירותי ייעוץ, כללי ואחר

03.12.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 14 בדצמבר 2023 בשעה 12:00

10.12.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 28 בדצמבר 2023 בשעה 12:00

25.12.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 04 בינואר 2024 בשעה 12:00

03.01.2024- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 25 בינואר 2024 בשעה 12:00

08.01.2024- עודכנו מסמכי המכרז, נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות: 25/01/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 08/01/2024