הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 46/22 לאימוני ביטחון

מספר: 46/22
תאריך פרסום: 04/08/2022
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 04/08/2022 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023