הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 4/24 לאספקת שירותי ייעוץ בנושא ניהול ידע

מספר: 4/24
תאריך פרסום: 11/02/2024
תאריך עדכון: 19/03/2024
תחומים: שירותי ייעוץ, כללי ואחר

07.03.2024

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 21 במרץ 2024 בשעה 12:00

נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה

19.03.2024- נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה ונספח ג4

מועד אחרון להגשת הצעות: 21/03/2024 בשעה 15:15
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 19/03/2024