הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 4/24 לאספקת שירותי ייעוץ בנושא ניהול ידע

מספר: 4/24
תאריך פרסום: 11/02/2024
תאריך עדכון: 11/02/2024
תחומים: שירותי ייעוץ, כללי ואחר

פרטי קשר

מועד אחרון להגשת הצעות: 14/03/2024 בשעה 15:15
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/02/2024