הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 3/24 לאספקת שירותי ייעוץ טכנולוגי בקשר עם סטנדרט API לבנקאות פתוחה

מספר: 3/24
תאריך פרסום: 04/03/2024
תאריך עדכון: 02/04/2024
תחומים: שירותי ייעוץ, כללי ואחר

26.03.2024- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 04 באפריל 2024 בשעה  12:00

31.03.24- נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה, עודכנו מסמכי המכרז

02.04.2024- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 08 באפריל 2024 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 08/04/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/04/2024