הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 32/21 לאספקת שירותי ייעוץ למיפוי והערכת סיכון ודירוג התאגידים הבנקאיים בתחום המזומנים

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/11/2023