הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 29/20 לאספקת זכויות שימוש, פיתוח ושירותי תחזוקה למערכת כספות להעברת קבצים מאובטחת (Managed File Transfer-MFT)

מספר: 29/20
תאריך פרסום: 19/11/2020
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשת הצעות: 19/11/2020 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023