הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 19/21 לקבלת שירותי ייעוץ בנושא מדיניות הממשלה לקידום התעסוקה והפעילות הכלכלית בחברה הערבית

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023