הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 12/22 לאספקת שירותי ייעוץ בנושא רציפות תיפקודית במכלול שליטה וחירום תת קרקעיים

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023