הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 10/24 לתרגומים ועריכה לשונית

מספר: 10/24
תאריך פרסום: 20/03/2024
תאריך עדכון: 21/03/2024
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 18/04/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 21/03/2024